立場新聞 Stand News

文宣達人連桷璋:美感反映取態!

2019/10/11 — 9:51

連桷璋

連桷璋

留意連桷璋,因為他的文宣實在太靚。「我團隊都話會唔會靚得太盡,但我覺得係基本。」三十出頭,廣告設計出身,自小在大埔長大的 連桷璋,現已報名參選廣福及寶湖區區議員。四年前的他已籌辦大埔社區學堂,舉辦歷史導賞團、二手環保市集、漂書交流會、民間音樂表演等,然後一場反送中運動,令他下定決心參選。「直接表態不怕嗎?」「咁係吖嘛。」他說。

連的對手——如無意外,是現任大埔區議會主席,民建聯的黃碧嬌。今年年中,大埔區區議員曾提交動議,要求在區議會大會上提出修訂《逃犯條例》草案討論,但黃碧嬌拒絕批准有關動議。

面對資源豐厚的建制派,這位政治素人又有何對策?

廣告

他說:「我想令大家覺得開心。」……好玄。九月時他舉辦中秋晚會,在屋邨內展出巨形月亮,居民紛紛叫好:「好呀!我地條邨好悶呀!」他說:「其實佢地心水清,好多上左年紀既人都知道收『蛇齋餅糭』係壞習慣,每一次建制派搞活動,佢地就衝埋去問:有咩攞先?佢地自己都話:『好核突』。」物質,扭曲了人與人之間的關係,也令社區失去最單純的人情味。

廣告

當晚,連用自己設計,以紙皮箱製作的射波遊戲和貼紙,跟街坊打成一片。就連獎品——棉花糖,也是用向朋友借來的棉花糖機製作。「好多小朋友根本唔係要棉花糖,我話兩張貼紙就夠換棉花糖啦,但佢地鐘意儲貼紙,所以玩完又玩。」以為是什麼貼紙,原來上面印著的,是連的樣子。當時一個中年阿叔跟他說:「起初見到搞活動,以為又係民建聯,但行近就知唔係——民建聯冇呢種氣氛。」「開心,可能因為我無野可以派畀佢地。」連聳聳肩,說。本以為當晚以歡笑結束,但大埔火車站發生警民衝突,完成活動後,連又立刻趕去火車站提供支援。

活化街市

開心,可能是很「虛」的東西,那「實」的事呢?「第一步我想活化寶湖街市。而家街市好凋零,食環管理不善,好多鋪位雖然租出咗,但只係當貨倉用。而廣福街市屬領展擁有,勁貴租,大家根本買唔到餸。」連說。他曾在街站舉行「我最喜愛街市選舉」,證實幾乎所有人都只會到大埔墟新街市或富善街街市買餸。假若寶湖街市形同虛設,他希望大家能重新出發,找出善用這廣大空間的新可能。

「美感反映取態」

說回連桷璋的文宣。「我同隊員會一齊討論文宣內容。我見過好多好核突既選舉單張,好求其,收到都難受,我接受唔到。」他的義工團隊有八十多人... 全部都是義工——無錢收。我用手機給他看幾個社區主任的宣傳要他評評,他指著其中一個主任封面照底下一條小小的白邊,說:「你問我,我就接受唔到呢種錯誤。」這麼嚴重?「美感反映取態,如果重視一件事,就應該認真啲。」

「不要低估群眾的智慧。」

話說連桷璋的隊員也非常認真,經常擔心他的海報「太靚」、「太膠」。他曾舉辦關於認知障礙的健康顧問站,隊員說頭頂開腦,老人家會覺得「大吉利是」。面對未知的群眾,連的解決方法直接了當。「我拎住海報走落街,見老人家就問,婆婆、婆婆,你有冇畀我張海報嚇親呀?——佢話點會。」他的結論是:「不要低估群眾的智慧。」

訪問前跟人談起連桷璋,大家都說:「佢成日著拖鞋架喎!」訪問當天,果然也是踢著一對拖鞋。

訪問前跟人談起連桷璋,大家都說:「佢成日著拖鞋架喎!」訪問當天,果然也是踢著一對拖鞋。

後記

自四年前,連桷璋已在太和橋隔星期舉辦「不是垃圾站」,讓「不是垃圾」可被回收再用、重新分配,而最近他更把「不是垃圾站」延伸至廣福邨。訪問當天,我拿著一罐粉紅色的蜜桃汽水,正要丟進垃圾回收箱,連卻阻止了我:「唔收架!」他說回收工業無利可圖,政府也不支持,一切只是「做樣」,反而最近興填海,所以冒出了大量玻璃樽回收箱,收集玻璃碎進行基建。「你點知架?」回想自己為垃圾分類所花的時間,感覺墜入了驚天騙局。「問下未知囉。」他說。「你問清潔阿姐,一問就知啦。」——或許我也應該像他那樣,有疑問,就去問。最後他說他認識一個清潔阿姐會回收鋁罐,叫我把汽水罐交給他。於是我目送他踢著拖鞋,拿著一個粉紅色空罐消失在人群之中。

(編按﹕同一選區現時已表明報名參選的期餘候選人﹕黃碧嬌)

發表意見