Rosina

Rosina

自覺係好人一個,愛生活,愛自由,希望簡簡單單開心過日子。

2019/5/12 - 9:23

嚇壞謙叔叔

石禮謙

石禮謙

周六早上的逃犯條例開會鬧雙胞胎,建制及反對派一場混戰,真係嚇親寶寶,謙叔叔從 2004 年開始一直無風無浪在功能界別當選,未逢選舉洗禮落街洗樓比人罵,今次比建制推出來做擋箭牌,真係陰公豬!可能建制派計過你年紀大,下屆唔會再選比你最後立一功。但逃犯條例通過,你代表的商界會有什麼事發生,謙叔叔應該比任何人都清楚吧。

一早在電視看新聞,就似小學生打群交,不單沒有正直校長主持公道,還要所有科主任加校工一起壓制少數派。反對派就無建制派人咁醒目,口叫咪郁,轉頭鬆踭推人落地霸主席位,再加個膊頭痛但紥錯巾的低智議員,唔投票的人今次係會笑低智議員還是苦笑自已有份送班狐朋狗黨入立法局?

建制及反對派最大分野係建制阿爺吹雞即歸隊,雖然手下都係樓羅,缺幾條腦筋偷雞摸狗腳色,最緊要個個聽話肯衝出去護航。反對派要民主,包容不同聲音無法團結,互相?票下得票多都輸,更寸步難行,今次逃犯條例反令大家背水一戰,或許以後可以合作得更好。

廣告

今杖可以拖延到一段時間,但在極惡劣的點票環境下,最終極有可能夠票通過,除非反對派能乘勢而起,動員一切力量拖延到立法會休會,再展開新一場運動收集人心選票,在明年立法會選戰再下一城。