TVB 特首論壇:林鄭月娥(直播片段截圖)

接受am730專訪 林鄭指首置上車盤擬邀發展商合作 再澄清「辭職論」 稱主流意見不需用數字定義

 

特首候選人林鄭月娥的房屋政策政綱,提出「港人首置上車盤」,她昨日接受報章《am730》專訪時透露,可考慮撥出1至2幅私樓地,供發展商以混合發展模式推行有關計劃,她指「『港人首置上車盤』未必需要全部俾房委會做,係咪可以利用私人市場嘅效率同能力嚟幫手起?」。

《am730》今天頭版刊出的專訪中,又引述林鄭自評前晚電視辯論的表現,自言是「漸入佳境」,她並為「辭職論」解畫,強調其言論並非指民望或支持度,而是一旦有不能預見的事情發生,而主流意見與擔任特首職務有衝突時才會辭職。

《am730》引述林鄭說,「我當時演繹嘅唔係講緊呢場選舉、唔係講緊候選人嘅民望或受支持程度,係講緊七百幾萬市民對於已經在位嘅行政長官嘅期望,所以我話我係百分之百信任香港人,呢個係從心出發……」「但有啲不能預見嘅情況,當市民好主流意見,我作為行政長官,礙於某種原因我不能夠認同或接受,我話會辭職。」

對於如何界定「主流意見」,或是否以上街人數多寡作為準則,林鄭表示,「主流意見好難以一把尺去度,因為今日係咪話百分之五十一就係主流意見呢?」但她說,「如果有事發生時,大家會感覺得到呢個就係社會主流意見,以往亦有問責官員為此請辭,所以我覺得唔需要以數字式去定義。」

編輯推介

    發表意見