Rosina

Rosina

自覺係好人一個,愛生活,愛自由,希望簡簡單單開心過日子。

2019/7/27 - 20:05

香港人從來都不愛國

7 月 21日,中聯辦中國國徽被示威者以墨水玷污。

7 月 21日,中聯辦中國國徽被示威者以墨水玷污。

回歸 22 年,中央政府最恨香港人民心未回歸,無國家意識,不以生為中國人而光榮。其實放鬆啲啦,香港人從來不愛國,殖民地時期,我們用 BNO ,大家對英女皇的感覺都只係「事頭婆」,係精神象徵。英國管治香港 150 年,從小漁村到國際大都會,由准許華人何東在山頂居住開始,扶植一批批華人進入政府,頒發太平紳士、各級爵士銜頭收買人心。在香港出生的一群,沒有受到打壓,沒有生活在痛苦之中,英國皇室來港大家會很高興,但只有一少部份人對「宗主國」存尊敬之心,從未有人問為何香港人不愛英國。

到近幾十年,除了政府公務員送子女到英國讀書有著數,看似比較愛英國一點外,相信大部分人對英國無特別感情,英國也沒有規定殖民地出生的香港人需要愛「英國」,所有制定或影響香港的公共政策,通過港督實行,「香港人」一直以自己獨特的身份存在,我們會被教導「求人不如求己」,努力發展這個小地方。 令香港人引以為傲的是英國留下的根基,政治穩定發展出驕人的經濟,財政儲備比很多小國更多,為打貪而成立的 ICAC 更超越英國,在國際上排名甚高,大家會以「香港人」的身份為榮。

直至回歸的安排落實後,迎來第一波移民潮,除了得到居英權的人外,大部份人選擇移民的地方是美國、加拿大及澳洲,到中國發展也有,英國卻不是熱門地方。對很多香港人來說,到哪裡都要靠自己,對「國家」的歸屬感異常低。

廣告

香港穩定的幾十年間,經濟高速發展,教育水平提高,老生常談的衣食足然後知榮辱,大眾習慣了生活要有公義、公平、人道關懷、視野要放到世界等高道德水平。中國卻在文化大革命中摧毀了無數知識文化、鼓勵出賣身邊人等等的惡行,及後只集中發展經濟欠缺培育人文修養,政策上暪下騙,貪官特權人士橫行,忠心愛國愛黨只是嘴巴上,口號叫得響亮,身體卻個個誠實,種種現象香港人都看在眼裡。 面對兩極的成長環境,大部份香港人很難愛中國,要改變民心,可能要再多數十年。