立場新聞 Stand News

「做咩跑咁慢?」「想等埋發叔。」

2015/6/18 — 17:40

【文:4 號基】

為甚麼要等埋發叔?因為我想說的是陪跑,也是說出來有點肉麻但又真實存在的 #CrewLove。

(利申:發叔無同我哋跑,佢想同我哋跑都歡迎,雖然我哋歡迎發哥多啲。)

廣告

‧‧‧

是的,沒有父母會希望子女將來的強項是陪跑。「我個仔最叻就係陪太子讀書。」不會的。

廣告

又或者像黃子華所言,你不會見到有香港小姐在台上丁字腳說:「我嘅志願係成為一個甘草演員,多謝!多謝!」

是吧,沒有吧。

半年前,我們跑團內超過八成的跑友,未試過無間斷跑多於 10 公里,跑多兩步,嗌生嗌死,但三個月後就要跑渣打的半馬拉松!於是,我們置生死於度外,開始操練長課。你可能說,置?生?死?於?度?外?會不會太誇張。

但請你忘記自己現在跑得多好,多快。在最初的最初,你可能也是跑 200 米就缺氧,跑 3 公里就雙腿失去知覺,10 公里是路遙遙, 21.1 公里,會攞我命。

第一次半馬長課是去年十月初,不太暴曬的晨早,我們由沙田運動場出發,直跑到大埔海濱公園入口折返,就湊夠 21.1 KM。平日我們的跑速大約 6 分鐘 /KM ,那天我們放慢,以大概 7 分鐘 /KM 的速度前進。隊友 LH 有半馬賽事經驗,他就跑在前頭,遏抑我們以為很有力喪跑的衝動——會嗎?明明第一次跑半馬應該懂得留力吧?原來,不會的,只會被越過你身邊的跑手帶快,然後更快,然後就無氣力戰至最終。我們需要有耐性的人、有長跑經驗的人,告訴我們,留力,補水,補糖,還有在適時的打氣。那次長課我們本來打算 16KM 就打退堂鼓,最後卻完成了半馬。

這就是陪跑的力量。

我們逢星期四的團跑,都盡力設定路線在 6-10KM 的短距離,也是為了方便易於跨過此門檻的朋友試試團跑/街跑。一行廿人自然步速有快慢,快的可以去到 3 分鐘 /KM ,留後的也可能在 7 分鐘 /KM ,最後只會各有各跑,散落一地。所以領頭的,每跑小段,就會原地跑等齊人,而也有些跑友義氣充當陪跑員,一路陪住比較慢的朋友完成——這裏的快慢沒有貶意,甚至可以說,因為有較慢速的朋友在,我們學懂了謙卑,也永遠不會忘記自己也曾經是初哥,也曾經是那個跑不了一半就想掉頭走的人。

這也是陪跑的力量。

陪跑不容易。這裏已經不是說當視障人士領跑員那種專業(本人非常敬佩他們),而是在團跑中陪跑而已,是非常需要技巧的。有些跑友很仰賴同儕,你就要肩並肩地跟隨他的步速來走,他慢你慢,他快了你又要快一點;有些跑友自尊心強,或者覺得不好意思,你就要在他的臉前不遠處跑,兩者保持均速,不疾不徐,讓他有個目標得來,又不會感到尷尬;還要懂說謊,例如:「轉個彎就到嘞!」但明明還有十公里。放心,當他們突破了自己的界限時,會忘記你的不誠實的。而跑完了,記緊擊拳祝賀(不擊掌了,我手汗多),鼓勵不可或缺。可能你會說,這不是很機心嗎?但我相信,這遠比讓落後的跑友獨自跑完獨自離開為好。

陪跑也令我的想法再推一步。不少資深跑友對極具代表性的渣打馬拉松痛深惡絕,一到渣馬期間就會罵得暢快。我們知道要改變田總體制,外人是無法輕易動搖,但我們可以從參加者中播種。每年參加者人數屢創新高,已多達七萬多人,如果我們只是辱罵他們:「連咁廢嘅馬拉松都參加!」「罷跑啦仲玩!」「成班跑膠!」只會造成可怕的撕裂,尤其不少參加者都是初跑者,人報我報玩玩吓,這種指罵其實嚇退不少人。我反而相信,透過團跑,去改變他們「馬拉松就只有渣馬」這種想法,分享更多外地馬拉松的經驗,提出跑步不止跑速度也可以跑快樂的理念,由最根本出發,可能比較有效。有更多參加者提意見,發聲音,而不是默默地跑完,默默地算數,田總才有從善如流的依據。

而令他們團跑,第一步,其實就是陪跑,一起跑。盡可能令他們知道,跑步可以不是一個人的事——當然一個人跑也可以好開心——但團跑可以改變事情的力量,比你想像中為大。真的,我們下次再詳談。

Pow Bow Facebook 專頁

發表意見