立場新聞 Stand News

無國界醫生野外定向 — 體驗救援之路

2015/3/17 — 13:00

今年無國界醫生定向賽在大棠舉行, 是其中一個我喜愛的越野跑路線。

今年無國界醫生定向賽在大棠舉行, 是其中一個我喜愛的越野跑路線。

每年三月,無國界醫生都會舉行定向賽,此時的 fb 都一定會被洗版。一向對定向活動沒有興趣,因為覺得返工已咁辛苦,放假玩比賽更加唔想用腦⋯⋯

不過咁啱有機會參加邀請賽,便即管試吓,而且拗柴後已差不多半年沒有玩比賽,又心思思想尋回比賽的滋味。除了我和流祥,更找來已相約今年毅行的隊友恒隊長,最初只知他年輕時玩開定向,後來才知他原是野外定向香港隊青少年代表,18 歲後轉為職業單車運動員才沒有再玩。今年他本想報無國界醫生個人賽,但賽事太受歡迎——這是全港最大型的越野定向賽事,今年更有4500人參加,未到 deadline 已爆滿,就係因為咁,才可以找到恒隊長帶我們玩這比賽。

事前知道限時兩小時,限時內找 30 個 points ,我心諗時間咁短應該水都不用帶,不過我跟恒隊長的體能真係相差太遠,他已很細心 plan 好路線,一起步唔先上山,而係跑石屎路;他用五成力,我已用了八九成的力,因為太耐沒有玩山賽和認真練習,加上拗柴後對山路仍有點恐懼,落山遲鈍了很多。

廣告

不過,定向比賽跟一般的越野賽又真係多啲樂趣,因為越野賽只會向同一個方向走,好清楚知道誰領先;定向賽就唔同,因為唔同組別路線不同,即使同組別, plan 的路線又不同,經常迎面碰到其他參賽者,大家會互相打氣,氣氛跟一般的越野賽好唔同。還有,無國界醫生定向賽老少咸宜,很多都是一家大細來參加,有的甚至推著 BB 車,帶小朋友在郊野感受大自然,玩下定向(因為有些 point 其實只在郊野公園的石屎路上,不用走入崎嶇山路),是很好的親子活動。

廣告

定向賽最好玩之處就在於搵咗一個 point 後唔知道下個 point 是什麼路,十分 adventure ,另一好玩之處是,不像山賽般可以試到條路好熟,知道如何留力,雖說有部份是很易的石屎路,但部份的路則是十分崎嶇,有一段落斜不單要鏟林,仲有啲藤鈎住隻腳,這正正是主辦單位今次活動主題——體驗無國界醫生救援之路。

由於無國界醫生所前往救援的地方,包括受伊波拉侵害的西非、受戰火蹂躪的烏克蘭、受伊斯蘭極端組織威脅的敍利亞等,前往當地救援的人不會知在他們面前將會發生什麼,就如這個定向比賽,下一站可能要攀山越嶺走過驚險的路,放棄還是繼續前行,也是充滿挑戰,簡單一個定向比賽,也融合這個意義,很有心思。

我們的成績單

我們的成績單

很有意義的賽後活動

還要欣賞大會在比賽場地放了幾個帳篷,展示無國界醫生在各地的救援工作,並邀請了一些表演團體每隔五至十分鐘做 role play ,以生動的形式介紹他們在世界各地的工作,我其實比完賽又攰又餓,但他們的表演仍可吸引到我留步睇哂, role play 完之後又講解一吓,讓我們了解到落後地方的救人工作,很有意思。

其中一個帳幕正在展示「無國界醫生」救援人員在西非伊波拉疫區的救援工作,工作時所採取的保護裝備。

其中一個帳幕正在展示「無國界醫生」救援人員在西非伊波拉疫區的救援工作,工作時所採取的保護裝備。

職員展示給營養不良的兒童吃的奶粉,醫護人員每兩小時便要餵飼病童。

職員展示給營養不良的兒童吃的奶粉,醫護人員每兩小時便要餵飼病童。

不少團體的行政費十分高,令我對捐款給慈善團體有戒心,但無國界醫生開宗名義,講明 87.7% 的經費用於救援工作,而其捐款目標金額亦不太高,其中一個是每星期 HK$10 ,一年便可為 13 個兒童提供一星期的營養治療食品, 幫助病童脫離營養不良的死亡威脅。

一星期十蚊,我願意飲少一杯奶茶,其實只是很少的力﹐便可以幫到最需要幫助的小朋友,你又願意嗎?

這一包是給營養不良兒童吃的快速營養補充食品,類似我們比賽時吃的 power bar ,有高濃度的花生醬,油份很高,吃一包便可當一個正餐,變相是食一包花生醬,我們能垂手可享用美味的食物,其實已是一個福氣。

這一包是給營養不良兒童吃的快速營養補充食品,類似我們比賽時吃的 power bar ,有高濃度的花生醬,油份很高,吃一包便可當一個正餐,變相是食一包花生醬,我們能垂手可享用美味的食物,其實已是一個福氣。

在香港孕婦量度BB 呎吋是用超聲波,在落後國家則是用軟尺

在香港孕婦量度BB 呎吋是用超聲波,在落後國家則是用軟尺

這黑布兜用來量 BB 體重

這黑布兜用來量 BB 體重

量度 BB 身高,則用這塊木板。

量度 BB 身高,則用這塊木板。

這個軟尺,用來量度兒童的上臂,綠色代表正常,紅色亦代表過瘦,而很多兒童均是紅色。

這個軟尺,用來量度兒童的上臂,綠色代表正常,紅色亦代表過瘦,而很多兒童均是紅色。

無國界醫生網址
無國界醫生 facebook 專頁

原刊於 Sunday More;原題為《好玩又有 heart 的野外定向賽 — 體驗救援之路之挑戰》,現題為立場編輯所擬。

發表意見