立場新聞 Stand News

跑步的五十道陰影

2015/4/5 — 9:00

via prevention.com

via prevention.com

 1. 跑步難,因為不跑步容易。容易並不代表快樂,試過的都會明白。
 2. 唔去跑步不用搬出五十道陰影,寒冬裡的一個陰天,已經夠晒。
 3. 懶去跑步的那朝早,若有所失,纏繞大半天的那道陰影,是一種持續性虐待。
 4. 不去跑步會用很多新奇有趣的藉口,成功逃避之後,卻又覺得無比可笑。
 5. 有甚麼事情,縱使有數十道陰影還會繼續做?寫完後我會更明白。
 6. 逃跑,無論是甚麼藉口,每次內心爭扎時,都覺得自己很認真,很有道理。
 7. 感冒未清似夢遊多過跑步,又會想起意外猝死的報導。病人要堅持的是休息。
 8. 有成功經驗不太難,分享跑步的成功經驗卻很難,因為往績並不能代表將來表現。
 9. 有失敗經驗很容易,分享跑步的失敗經驗更容易,彼此有同感,過程是一種樂趣。
 10. 經常在陽光下跑步,又忘記戴太陽眼鏡,我會唔會提早患上白內障。
 11. 艷陽下跑山,又經常唔記得搽太陽油,皮膚癌會不會來找我。
 12. 電腦強光與耀眼陽光,哪個更有害,我不清楚。但經常坐著,肯定傷害嚴重。
 13. 你也一定見過,一塊鞋底孤獨留在地上。它永遠不是屬於我的,我祈求。
 14. 所以,跑友係好應該有多幾對跑鞋替換嘅,可惜鞋櫃就只得一個。
 15. 經常換跑鞋,也是一種負擔,觀塘開源道波鞋街,幫到手。
 16. 應該在甚麼時候更換一對新跑鞋?大減價的時候。
 17. 男主角有型靚仔,住豪宅揸跑車風靡萬千少女。請不要再擁有跑步,這令人有點傷感。
 18. 男主角跑步回來,美女睡在床上等候。作者對跑步很有幻想,好可能是一位忠實跑友。
 19. 縱使有這種幻想,也不應該搬上銀幕噢。對每朝跑完步趕返工的跑友,實在很殘忍。
 20. 安多芬將跑步昇華至飛行感覺,跑完後回復平靜,那抹虛幻過去,有時也是一種無奈。
 21. 跑完山,架車俾人抄咗牌!原來只需320蚊,便能奪走我所有安多芬。
 22. 跑渣馬的陰影長又長,從那天一早起床,要搶先報名的一刻開始。
 23. 每次過西隧都不寒而慄,我竟跑過這條毒氣通道。一條渣馬留給跑手不人道的陰影。
 24. 望見西隧出口,由海底跑上橋,不是棄暗投明,而是進入抽筋的危險區域。
 25. 跑山用品的清單中,有一件東西我絶不用其他牌子。一包可靠的Tempo紙巾。
 26. 大自然的呼喚無出其右,跑友肚痛唔洗驚,我有Tempo紙巾。用完,請不要還給我。
 27. 跑山途中應該要有休息時間,要飲水,食嘢,小解,記緊流程次序,不可弄錯。
 28. 男仕們跑夜山行埋一邊方便時,懇請預先關掉頭燈。
 29. 為他人著想,跑步也應顧及禮儀。在東京,赤膊跑步是犯法的。
 30. 點解你跑步?我可以有多少時間作答。朋友,若真的很想知,先好嚟問我。
 31. 十指痛歸心,跑山時一個唔留神,大腳踢向樹根,眼淚點只心裡流。
 32. 跑姿唔好,捱完個全馬,唔係好敢除鞋,好怕見到腳趾裡的一大塊癒血。
 33. 腳趾的癒血,來來回回好像從未離開過我。夏天,又多一件事要解釋。
 34. 討厭做sit up,跑步時間要有進步,如必須練core做sit up,我寧願無進步。
 35. 為了跑全馬不用再食power gel,我只好努力苦練LSD。
 36. 從未獨自練多過30公里,深知LSD的難度,對我只會是留下陰影。
 37. 全因渣馬經常無香蕉食,我始終都係要帶power gel出賽 ......
 38. 全馬的35公里,我真不願再想甚麼跑步的夢想,都是諞人的。
 39. 全馬的38公里,真不願再跑下去,我的夢想就是不用再跑全馬。
 40. 全馬的42公里,真的想不到,195米原來是非常遠的。
 41. 跑完步去食嘢,真係會肥?跑完步若沒有美食,跑步變得好灰。何必。
 42. 跑步可以減到肥?! 請不要告訴我那些成功事例。
 43. 我養狗,跑步遇到狗未識驚,跑山遇見馬騮,好驚。
 44. 是否只有我這樣,投入跑步運動後,平日變得特別容易出汗,都幾麻煩。
 45. 幾年前筋膜炎,醫生建議停跑步轉玩游水 ...... 從此睇醫生,有了一道陰影。
 46. 經歷受傷,最大的陰影不是痛,而是因擔心進度,再跑再受傷,後悔莫及。
 47. 落街跑步,唔帶身分證,唔帶八達通,唔帶鎖鑰得唔得?每次都要諗一遍。
 48. 跑完步返屋企,再準備出街,最怕聽到的問題:「你唔攰咩?」
 49. 心情唔好跑步,唔到數跑步,失戀跑步,人生裡的陰影何其多。
 50. 依然相信,跑步難,唔跑步,更難。
廣告
廣告

發表意見