Rosina

Rosina

自覺係好人一個,愛生活,愛自由,希望簡簡單單開心過日子。

2019/7/22 - 17:43

元朗恐襲,香港之死

2019.7.21夜,元朗

2019.7.21夜,元朗

721 一夜,有良知的香港人,懂得上網看直播的人都會瞓唔著。究竟香港點解會變成咁?我地已經返到六十年代,黑社會派片比警察,然後為所欲為,暗黑管治香港了?

平時大聲講不怕送中,自已無做錯野就唔怕,昨夜在元朗的「廝殺列車」上,就有好多放工的,不是遊行的人,暴徒係無差別、隨意襲擊所有在車上的人,包括大肚婆、記者和議員!

有人竟在我 FB 上寫「我支持和平示威。但誰是始作者,各位可否深思!」無錯始作俑者就係政府,稍有獨立思考懂判斷已經知!就如一間學校校長立左條離譜的校規,學生唔滿意遊行,你就派人打佢然後話學生係始作俑者?咁打人就啱?乜邏輯呀?咁你唔叫白衣人和平示威?

廣告

打 999 比人 cut 線、警署落閘、打人後的白衣人在南邊圍聚集,防暴警察守左幾個鐘然後無人被捕!查身份證都無,仲有人話無見到白衣人有武器。香港警察究竟知唔知道世界上係有網上直播,大家都睇到的野你睇唔到?

政府聲明,特首及所有高層出來仍以示威者係暴徒,元朗係衝突,想將兩者混為一談,然後搵機會捉示威者。奴隸聰話人手唔夠,大量人手調左去中上環應付暴徒,香港警察有三萬多人,元朗只有十多人?呢個政府已經失民心,市民亦不再信任警察,以後只會帶來更多不合作,社會不穩定,人人恐慌。

政商警黑,置市民的生命不顧,行會班人仲敢講香港係安全城市?仲唔知已經醜出國際了!問責制已成笑話。

我相信仲有一些警察、公務員有良知,公開罷工不成,請病假吧!除非你地都贊成同黑社會合作無問題。