Rosina

Rosina

自覺係好人一個,愛生活,愛自由,希望簡簡單單開心過日子。

2019/7/16 - 9:55

是特首和一哥把警察變成暴徒

作者提供

作者提供

上水沙田的警民衝突事件,雙方的暴力都升級,盾牌警棍對雨傘,瘋狂血戰,師奶係香港長大,67暴動係聽講過,國內城管軍事鎮壓在電視看過,就係未諗過會係香港發生,實在好恐怖,點收科?

7 月 14 日我一早到沙田遊行集合點,黑衣人已經塞爆了車公廟一帶,前面是幾位持手杖不良於行的老人家、旁邊是帶著小朋友的家庭,再過一點有推BB車的年輕爸爸媽媽。在酷熱天氣下,大家仍堅持上街,為的是和平表達不滿,政府實不能夠只說年輕人鬧事了,因為不滿已擴展到各階層。

在新城市廣場行街睇戲的普通市民,應該立即明白前線抗爭者面對的是情緒失控的警察,困獸鬥式的圍捕,相信 CCTVB 不如信自已雙眼,這一場風暴之下,沒有人能避得過。

廣告

特首今天探受傷警察,繼續撐警,對受傷市民不聞不問只一味指責,事情只會越演越烈,難道真如 D100 李太、連登前線警員的信,林鄭和一哥都在計算,讓前線警察犧牲來逆轉民意?

前線的警員啊:

不要怪抗爭者往落單的警察身上打,因為這是你們自六月來,常常在手無寸鐵或已受控制的市民身上打,他們向你學習的。

不要強說抗爭者是有組織的了,沙田屋苑市民就是看不過警察瘋狂圍堵抗爭者的惡行,忍不住拋下保鮮紙幫助抗爭者。

不要再張眼說謊,警員有意無意襲擊立法會議員、記者,今時今日網上直播都保留了事實的真相。

市民仇警,因為警察不展示編號、不出示警察委任證,當你往抗爭者身上打的時候,你已不是警察,只是一個暴徒。一哥撐你對付暴徒,但亦將你們變成暴徒,這一刻你們雖未有被審判,當你冷靜下來,可能發現身邊除了和你一樣的暴徒及五毛外,你已被全世界遺棄。