立場新聞 Stand News

馬屎埔巡守一個月

2016/4/22 — 13:57

東北告急,無你點得 ? facebook page 圖片

東北告急,無你點得 ? facebook page 圖片

恆基二十多年一味靠嚇
巡守隊堅持守田
守護香港每一天

巡守不知不覺已經一個月!期間警察、恆基人員和不知名的西裝友不時會企係對綠悠軒天橋上偷拍我們,又或者攞住幅圖則在村口行行企企;唔睇新聞或扮唔知發生咩事的警察忽然話擔心我們是失踪青少年,嬲嬲豬咁要查我們身份證。3月15日恒基仲要派埋律師信,要我地三日內清場,否則佢出手云云。

政府財團同一鼻孔出--都只是一味靠嚇:官員走進古洞和粉嶺北,向村民講東北,輕描淡寫地把糾紛定為私人事,管不到;前期工程剷走不遷不拆的村民,一刀插向村的心臟。恒基呢?二十年來暗黑手段迫殘村民,又趁村民不在家忽然剷走人的家。這回呢?四萬呎原址換地開宗明義地是官商勾結,地產商如恒期先著手把馬屎埔村變成地盤,古洞那邊政府出手迫遷老人院--一切的官鋪商路,教我們心寒。

廣告

不過你唔好彩,一味靠嚇呢招係對付唔到我地。因為我們知到這些人造的恐懼只係想令我們自己建立的生活失序,而其實我們巡守隊已不再只是巡守,而是在這裡開始思考生活,學習生活,連結更多的朋友村民一起來守田,守護香港未來,守護我們的將來,只要我地唔驚就乜都有可能發生。

黎緊我們有村民盧生,教佢拿手既中國雜技工作坊;油麻地街坊會入黎搞

廣告

photoshop workshop等大家學下點樣整poster宣傳、

巡守寶寶想搞晨早瑜珈聚會保持身心健康、仲有充滿能量既full moon meditation,仲會有解構東北座談等大家深入了解呢度發生咩事

......繼續繼續,聚多點人,諗下度下新建設,傾下新方向。

走到今天第三十日,能夠在這空間發生的事和人物之間的交流,其實每一日,未有黎收地的日子都係一場值得慶祝的party。我地好想邀請你,一齊認識這個地方、認識這裡的人和事、摸摸樹上的葉….這裡永遠有一堆可以令你守護的原因。

大家可以按以下四段時間來一起巡守,也可以按自己時間表來巡守及留過夜,但必須與大吉聯絡)90418195)。

巡守時間分四段:

-上午:8:00-12:00
-下午:12:00-18:00
-晚上:18:00 – 23:00
-留夜:23:00 – 8:00

地點:

-馬寶寶社區農場側

================

1. 為何要巡守?

政府為了盡快迫走新界東北的村民,借"四萬呎原址換地"措施推地產商迫遷村民。兩週前上水古洞的村民家園被強拆,近日馬屎埔村農地被強收,都正是因為這個"官商勾結"的措施。

2016年3月23日執達吏沒有進入馬屎埔村村民區先生的農地的情況下,單方面向恒基簽發收地文件,恒基向外宣稱已收回農地。執逹吏未親自在田裡點算任何物品,絕不可能"隔空想像"並簽發文件,我們已發出聲明,我們絕不同意及不承認執達吏簽署收地文件 (聲明內容 )

2016年3月24日恒基派工人進入區先生的農地,企圖用鐵絲網圍起區家的農田,我們深信,一旦高牆築起,毁掉的不單是農地上現存的蕉樹果樹,而是區家在這片農地上七十年的耕耘與辛勞。

"四萬呎原址換地"措施,其實沒有"換地",只是地產商在符合條件底下,更容易向政府申請"更改土地用途"--換句話說,地產商在"原址換地"的限期前,盡快迫遷村民農戶,把土地變成"焦土",便可改劃土地用途,然後,不用等東北規劃在立法會取得工程撥款,地產商便可率先起樓炒樓等發大財。

正因這個措施,地產商提早在東北規劃落實前,迫遷農戶、掉荒農地,製造既定事實,令外界的人認為「東北必然要發展」。

恒基在馬屎埔村收的農地,正是"四萬呎原址換地"的序幕--村內其他農地及民居已被納入第二階段及第三階段的範圍,今天這塊農地被收回,新界東北距離死亡再近一步。 我們要阻延收地,是要阻延恆基的換地申請,阻延李兆基與梁振英這個醜惡的利益交換!

我們就此緊急呼籲大家加入巡守隊,守護東北的農地,反對新界東北衍生出來的一切利益輸送及官商勾結政策!

2. 點巡守?

巡守除了巡及守外,其實有好多可能性。你可以借此看完你看了十年都未看完的書本,也可以辦一些活動吸引更多朋友入來參加巡守--譬如今晚我們會有個NEW AGE之夜。

巡守,不一定是只坐不動的,但我們要有足夠人手,當恒基突襲時,及時通知附近的村民及身邊的朋友。

其他資料:

[守護東北大巡守・片一:我們需要巡守]
[守護東北大巡守・片二:什麼是四萬呎原址換地]
[守護東北大巡守・片三:什麼是前期工程]
[守護東北大巡守・片四:巡守時候做什麼]
[守護東北大巡守・片五:當守村成為日常]
[守護東北大巡守・片六:東北馬屎埔村落史]
[巡守詳情
[有關四萬呎原址換地

原刊於東北告急,冇你點得? facebook page

發表意見