#pixar

  生活

  賈雅緻彼思動畫製作由畫公仔開始 去科學館主題展落手做動畫

  2021/08/03 - 17:57

  生活

  彼思動畫 35 周年 海港城辦 Pixar Fest 商場內重現經典場景

  2021/06/21 - 18:06

  生活

  18 米一場對生命最溫柔的覺醒 ──《靈魂奇遇記》

  2021/01/04 - 11:19

  文化

  一樹入沙田,見阿愁 — 彼思動畫30年回顧展

  2017/11/23 - 11:31

  藝術

  【Pixar展覽再襲港】《玩轉腦朋友》手稿 11月文化博物館有得睇!

  2017/09/28 - 17:35

  文化

  【去片】反斗奇兵大放彩蛋 串燒短片揭Pixar動畫「秘密關係」

  2017/01/20 - 18:26

  文化

  Pixar 短片《熔岩熱戀》 改編自真人真事?

  2015/09/17 - 13:21

  文化

  Inside Out 有下集? Riley 初戀短片曝光

  2015/08/14 - 12:49